Our People

Management Team

Mr. Kartik Mehta

Mr. Kartik Mehta

Managing Director

Ms. Purvi Bhavsar

Ms. Purvi Bhavsar

Managing Director

Leadership Team

Mr. Chintan Desai

Mr. Chintan Desai

Chief Financial Officer

Mr. Dharmesh Shah

Mr. Dharmesh Shah

General Manager

Mr. Pushkar Parashar

Mr. Pushkar Parashar

Chief Operating Officer (COO)

Ms. Sarsi Parekh

Ms. Sarsi Parekh

Manager Back Office Operations

Ms. Nisha Dwivedi

Ms. Nisha Dwivedi

Training & Field Monitoring Head

Ms. Nikita Sharma

Ms. Nikita Sharma

Company Secretary

Ms Namrata Modi

Ms Namrata Modi

Head HR

Mrs. Khyati Shah

Mrs. Khyati Shah

Internal Auditor